Dizajn:  
Linije i tocke

Foto:    
Davor Denkovski