Dizajn: 
Linije i tocke

Foto:    
Davor Denkovski